Boende i Japan

Bostadssituationen i Japan med avseende på levnadsyta har förbättrats en hel del under de senaste decennierna. Trots det kan du fortfarande hitta många – med svenska mått mätt – väldigt små lägenheter, främst i de större städerna och centrala Tokyo.

De flesta rummen har antingen tatami-mattor eller trägolv, medan heltäckningsmattor lyckligtvis är ovanliga. En del lägenheter har rum med både tatami-mattor och trägolv medan en del helt saknar ”tatami-rum” – lite tråkigt kan man tycka.

LDK är en flitigt använd bokstavsförkortning i den japanska fastighetsvärlden när det gäller att beskriva lägenheter. Bokstäverna står för Living, Dining och Kitchen area, och föregås av en siffra som anger antal rum. Några exempel kan se ut såhär:
1K= enrummare med kök
1DK= enrummare med en matrumsdel och en köksdel
1LDK = enrummare med en kombinerad vardagsrums-, matrums- och köksyta

De flesta lägenheter har även ett badrum, toalett och entréhall (genkan) där man tar av sig skorna. Följande återkommande avgifter bör du vara beredd på när du hyr en lägenhet:

Hyra (yachin)
Den faktiska hyresavgiften betalas månadsvis, precis som i Sverige, och precis som här betalas den ofta genom autogiro från din bank. Månadshyran förfaller till betalning innan nästföljande månads start.

Service
Observera att om du hyr en vanlig hyreslägenhet från den öppna hyresmarknaden, inkluderas inte kostnaden för gas, elektricitet eller vatten i hyran. Däremot kan det vara så att kostnaden för dessa bakats in i hyran om du hyr av ett fastighetsbolag som vänder sig speciellt till utländska hyresgäster. Kom därför ihåg att kontrollera detta innan du skriver på ett hyresavtal.

Underhållsavgift (kanrihi/kyoekihi)
En del hyresvärdar tar ut en mindre månatlig underhållsavgift som ska täcka eventuella gemensamma kostnader för hyresgästerna i huset.

Försäkring
Vissa hyresvärdar kräver att du försäkrar lägenheten.

Moose
Sweden Monogatari