Vad är det som kostar?

Geografiskt läge, husets ålder och storlek/läge på lägenheten är de faktorer som främst avgör nivån på din hyresavgift.

Geografiskt läge: Lägenheter som ligger nära stadskärnan är, inte helt oväntat, de dyraste. Skillnaden i hyresnivå mellan dessa och lägenheter i förorten eller till och med närliggande prefekturer kan vara betydande. En annan mycket viktig faktor som påverkar priset är om lägenheten ligger nära en tågstation eller inte.

Byggnadens ålder: Äldre byggnader med små lägenheter kallas normalt apato ("apartment"), medan moderna byggnader med större lägenheter, refereras till som manshon ("mansion"). Ett ”manshon” tenderar naturligtvis att vara dyrare men i gengäld rymligare och mer bekväma än en typisk apato.

Storlek: Storleken på rummen i en lägenhet mäts i tatami-mattor (jo, faktiskt) – även om rummet inte alls har tatami-mattor på golvet. En tatami-matta är lite drygt 180 cm x 90 cm, fast det varierar en aning mellan de olika städerna, en tatamimatta i Tokyo är något mindre än en i Osaka. Nybyggda lägenheter brukar visa storleken i både kvadratmeter och tatami.

Lägenhetens läge: Lägenheter som har söderläge och därför får gott om solljus tenderar, liksom här i Sverige, att vara dyrare.

Serviceavgifter

Service för japanska lägenheter inkluderar vatten, elektricitet och gas. De levereras alla av olika företag.

Flytta in
Innan du flyttar in i din nya lägenhet måste du kontakta vatten- och gasleverantörens närmaste kontor så att du inte blir utan dessa nödvändigheter när du flyttar in.

Vatten
Vattenkraftverket ansvarar för tillgång till hushållsvatten och avlopp. Liksom i Sverige kan du dricka kranvattnet i Japan. Dock brukar inte japanerna sjualva göra det, och i de centrala delarna av större städer (Tokyo, Osaka, Yokohama) brukar det inte vara så himla gott. Huvudkranen för vattnet hittar du vanligen utanför lägenheten.

Elektricitet
En snabbsäkring för säker elanvändning finner du i lägenheten. Om du använder för mycket elektronisk utrustning samtidigt slår snabbsäkringen automatiskt av. Om det inträffar behöver du bara slå av några av de elektriska apparater du har igång (typiskt spis, vattenkokare, värmeelement, hårtork och liknande) och slå på snabbsäkringen igen. Läs gärna mer om volttal och kontakter.

Gas
Gas används för matlagning, varmvatten och värmeelement. Det finns flera typer av gas och beror på vilken region du bor i, och vilket företag som förser ditt hushåll med gas. Om du köper en gasdriven hushållsapparat, kontrollera att den är kompatibel med den typen av gas som finns i just din lägenhet.

Kom ihåg att gas är hälsovådligt. Om du känner lukten av gas i din lägenhet bör du genast kontrollera att gasventilen är avstängd, släcka alla eventuella tända ljus, öppna alla fönster och dörrar och inte slå på några som helst elektroniska apparater till dess att du finner källan till gaslukten. Om du inte kan finna orsaken till gaslukt bör du genast informera din gasleverantör som då kan använda särskilda detektorer för att finna eventuella gasläckor.

Skulle du råka ut för en jordbävning bör du också stänga av huvudventilen för gas till din lägenhet.

Att betala räkningar

Leverantörsräkningar kan du betala vid din leverantörs lokala kontor, banker, postkontor, de flesta närbutiker (Combinis) och genom autogiro kopplat till ditt bankkonto.

Flytta ut
Innan du flyttar ut bör du informera dina leverantörer av gas, el och vatten så att de kan avsluta ditt konto på flyttdagen.