Att finna en lägenhet

Lägenheter hyrs vanligen ut genom fastighetsmäklare snarare än genom fastighetsägarna själva. Fastighetsmäklarnas kontor känns lätt igen på de ofta omfattande listorna över tillgängliga lägenheter som de har uppsatt i fönstren. De annonserar även på skyltar i området och i olika publikationer.

Konventionella fastighetsmäklare

Hyressystemet hos många fastighetsmäklare kan ofta upplevas som svårt och krångligt och inte särskilt väl anpassat för en bostadsletande utlänning.

Lägenheterna hyrs vanligen ut för en period om minst två år, vilket kanske inte alltid är så roligt för dem som tänkt sig en något kortare vistelse i Japan.

Vidare är det tyvärr fortfarande så att många fastighetsägare inte gärna hyr ut till utlänningar som inte kan kommunicera på japanska, och det händer till och med att personer som saknar permanent uppehållstillstånd kategoriskt nekas service av vissa värdar av rädsla för konflikter och missförstånd.

En del mäklare kräver också att du kan förse dem med information om din ekonomiska bakgrund och att du har en borgensman som skriver på hyresavtalet tillsammans med dig (och därmed övertar ansvaret om du av något skäl inte kan leva upp till dina åtaganden), som en extra säkerhetsåtgärd. Det finns särskilda villkor för vem som kan bli din borgensman. Vanligtvis krävs det att han eller hon är infödd japan med en dokumenterat god ekonomi.

Sist, men inte minst, är det ofta väldigt dyrt att skriva hyresavtal med ett konventionellt fastighetsbolag. En rad avgifter, både sådana som du helt eller delvis kan få tillbaka senare, och sådana du aldrig ser röken av igen, måste betalas innan du kan få tillträde till din efterlängtade bostad. Ofta rör sig dessa avgifter om mellan tre, upp till tio månadshyror, beroende på lägenheten och företaget som hyr ut den.

Reservationsavgift (tetsukekin)
Tetsukekin betalas när du ansöker om att få hyra en lägnehet, innan själva hyreskontraktet är påskrivet. Avgiften fungerar som en garanti för att lägenheten inte kommer att ges till någon annan sökande, och för mäklaren att du inte ändrar dig och drar dig ur överenskommelsen. Tetsukekin återbetalas efter hyresavtalets undertecknande och motsvarar i storlek ungefär en månadshyra

Deposition (shikikin)
Depositionen används för att täcka eventualla framtida skador som kan uppkomma på lägenheten. Den ursprungliga depositionen minus kostnaden för eventuella reparationer återbetalas när du flyttar ut. Depositionen motsvarar normalt flera månadshyror.

Nyckelpengar/Key money (reikin)
Det här är pengar du normalt inte får tillbaka. Key money betalas till hyresvärden och motsvarar flera månaders hyra.

Serviceavgift (chukai tesuryo)
Inte heller denna avgift återbetalas och pengarna går till fastighetsmäklaren. Det rör sig vanligen om upp till en månadshyra.

I de flesta fall hyrs japanska lägenheter ut omöblerade, och varken vatten, el eller gas inkluderas normalt i hyresavgiften. Husdjur är i regel inte tillåtna. Om du vill kan du läsa mer om japanska lägenheter och möbler.