SOPHANTERING I JAPAN

I Japan separeras sopor normalt i brännbara sopor, icke brännbara sopor, och återvinningsbart material. I de flesta hushåll finns därför minst två typer av sopkorgar, detsamma gäller på många offentliga platser. Den exakta definitionen av vad som är återvinningsbart, brännbart eller inte beror på de lokala myndigheterna.

Tider och dagar för sophämtning varierar beroende på vilket områnde du bor i. Skyltar i området informerar de boende om vilka veckodagar sopgubbarna kommer och vilken typ av sopor som så kommer att hämtas. Brännbara sopor hämtas normalt två eller tre dagar i veckan, medan övrigt skräp normalt hämtas en gång i veckan.

För att slänga större skräp, grovsopor som möbler, cyklar, elektriska apparater och liknande hanteras av en särskild hämtservice mot en avgift. Normalt får du själv boka en tid då grovsophämtning ska ske. Giftiga och hälsovådliga objekt ska också hanteras separat.