Japanska födelsetal stiger
2006-08-27

Mitt bland mängden av dystra rapporter om en snabbt åldrande befolkning, fallande födelsetal, få giftermål och ökande skilsmässor, lämnade Kousei Roudoushou äntligen ett (om ett för stunden) glädjande besked om en ökning av födelsetalen.
För första gången på sex år har födelsetalen stigit i Japan. Kousei Roudoushou rapporterade den 21 augusti att födelsetalet stigit med 2,2 % sedan början av året vilket motsvarar en ökning med drygt 11600. Sedan den första januari i år har 549255 födslar ägt rum.
2005 registrerades det hittills lägsta födelsetalet på 1,25 barn per kvinna. För att populationen inte ska sjunka utan ligga kvar på en stabil nivå krävs dock att varje kvinna föder 2,1 barn under sin livstid. Årets ökning av antal födslar betyder med andra ord inte att populationsminskningen kommer att avta, och enligt experter är det för tidigt att säga om ökningen är en ny trend bland japanska familjer eller om det bara är en tillfällighet.
Samtidigt med antalet födslar så har antalet giftermål hittills i år stigit med 3,1% eller 10936 vilket kan ha bidragit till att fler individer skaffar barn. Orsakerna bakom ökningen kan bero på ett uppsving i ekonomi och arbete.


Sida: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Fatal error: Call to undefined function session_is_registered() in /home/swejap/public_html/footer.php on line 46